.: ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพในเขตภาคเหนือตอนล่างภายในทศวรรษหน้า:.
อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
<
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php
หัวข้อข่าว ขอเชิญผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท - เอก ส่งผลงานเข้าร่วม ประกวดวิทยานิพยธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา เครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2561
วันที่ประกาศวันที่ 02-05-2018 เวลา 14-29-48
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าว


-------------------------------------------------------

ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่

-------------------------------------------------------

ไฟล์เอกสารไฟล์ที่1 คือ 14-29-48_02-05-2018_all_p.pdf
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย