.: ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพในเขตภาคเหนือตอนล่างภายในทศวรรษหน้า:.
อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
<
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php
หัวข้อข่าว เชิญร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ รู้ให้เท่า ก้าวให้ทัน การปฏิบรูปการศึกษาไทยในยุค 4.0
วันที่ประกาศวันที่ 30-04-2018 เวลา 16-37-09
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าว------------------------------------------------------
[นักศึกษา] หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 6

ขอเชิญร่วมสัมมนาหัวข้อ
"รู้ให้เท่า ก้าวให้ทัน การปฏิรูปการศึกษาไทยในยุค 4.0"

วันเสาร์ที่ 26 พ.ค. 61 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ณ ห้องประชุมอมราวดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ลงทะเบียน ฟรี

รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งครับ เร็วๆ นี้

.

ไฟล์เอกสารไฟล์ที่1 คือ 16-37-09_30-04-2018_30874482_1695933097160660_1795690923_n.jpg
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย