.: ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพในเขตภาคเหนือตอนล่างภายในทศวรรษหน้า:.
อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
<
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php
หัวข้อข่าว ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ SWUICE 2018 ณ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ ประสานมิตร
วันที่ประกาศวันที่ 23-04-2018 เวลา 11-28-56
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าว----------------------------------------------------------
Link Website


----------------------------------------------------------

ไฟล์เอกสารไฟล์ที่1 คือ 11-28-56_23-04-2018_SCAN_20180423_094624265.pdf
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย