.: ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพในเขตภาคเหนือตอนล่างภายในทศวรรษหน้า:.
อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
<
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php
หัวข้อข่าว แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพครู รุ่น3 รอบ 2
วันที่ประกาศวันที่ 11-04-2018 เวลา 14-45-15
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าว


แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพครู รุ่น 3
รอบ 2


ติดต่อ คุณวิลัยลักษณ์ ถ้ำทองพัฒนา

ณ อาคาร 14 ชั้น 1


-ในเวลาราชการ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์-

หากไม่ได้มารับด้วยตนเอง ต้องมีหนังสือมอบฉันทะ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เท่านั้น-----------------------------

ดาวน์โหลด ใบมอบฉันทะ

-----------------------------
ไฟล์เอกสารไฟล์ที่1 คือ 14-45-15_11-04-2018_Round_two.pdf
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย