.: ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพในเขตภาคเหนือตอนล่างภายในทศวรรษหน้า:.
อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
<
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php
หัวข้อข่าว งานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครั้งที่ 13
วันที่ประกาศวันที่ 19-02-2018 เวลา 15-53-38
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าว
งานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครั้งที่ 13
"ธรรมภิบาลกับการศึกษายุค 4.0"

บรรยายพิเศษ โดย ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา

วันที่ 21 - 22 เมษายน 2561

ณ ห้องประชุมช้างเผือก อาคารคณะครุศาสตร์ ชั้น 3 หมาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

กำหนดการต่างๆ

ส่งผลงานวิจัยฉบับย่อและบทคัดย่อ                            1 กุมภาพันธ์ - 10 มีนาคม 2561

รับบทความเพื่อแก้ไข                                               วันที่ 11- 31 มีนาคม 2561

ส่งบทความ Full paper ที่แก้ไขแล้ว ไม่เกิน                วันที่ 31 มีนาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกให้นำเสนอผลงาน               วันที่ 5 เมษายน

นำเสนอผลงานวิจัย                                                   วันที่ 21 - 22 เมษายน 2561รายละเอียดต่างๆ ศึกษาได้ที่   : 
ict.srru.ac.th/grc2018

หนังสือประชาสัมพันธ์

โปสเตอร์งานวิจัย
.ไฟล์เอกสารไฟล์ที่1 คือ 15-53-38_19-02-2018_srru2018.pdf
ไฟล์ที่2 คือ 15-56-12_19-02-2018_Re-banner.jpg
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย