.: ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพในเขตภาคเหนือตอนล่างภายในทศวรรษหน้า:.
อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
<
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php
หัวข้อข่าว [ประชาสัมพันธ์] การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8
วันที่ประกาศวันที่ 16-02-2018 เวลา 16-16-31
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าว
การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8
ประเทศไทย 4.0 นวัตกรรมสร้างสรรค์ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

(The 8th National and International Graduate Study Conference (NGSC&IGSC 2018)
Thailand 4.0 Creative Innovation for Sustainable Development


กำหนดการ  สถานที่จัดประชุม

เปิดรับบทความวิจัยฉบับเต็ม                                                                        1 กุมภาพันธ์ ถึง 30 เมษายน 2561

แจ้งผลการพิจารณาพร้อมคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ                                        21 พฤษภาคม 2561                   
(หากได้รับผลการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิจะดำเนินการแจ้งเป็นระยะ)

 
วันสุดท้ายของการส่งบทความวิจัยที่แก้ไขแล้ว                                                 31 พฤษภาคม 2561

นำเสนอผลงานวิจัย                                                                                      28-29 มิถุนายน 2561

สรุปรายงานและประเมินผลโครงการ                                                        15  กรกฎาคม 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม : http://conference.su.ac.th/


.
ไฟล์เอกสารไฟล์ที่1 คือ 16-16-31_16-02-2018_pchs.pdf
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย