.: ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพในเขตภาคเหนือตอนล่างภายในทศวรรษหน้า:.
อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
<
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php
หัวข้อข่าว [แจ้งให้ทราบ]นักศึกษา ป.บัณฑิต รุ่น 3 ขอความกรุณาให้ส่งเอกสาร เพื่อขอใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ภายในวันที่ 25 ก.พ. 2561
วันที่ประกาศวันที่ 16-02-2018 เวลา 12-03-31
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าว
ไฟล์เอกสาร
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย