.: ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพในเขตภาคเหนือตอนล่างภายในทศวรรษหน้า:.
อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
<
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php
หัวข้อข่าว [แจ้งให้ทราบ]นักศึกษาระดับปริญญาโท ที่อยู่ระหว่างการทำวิทยานิพนธ์ ท่านใดที่ยังไม่ได้ดำเนินการต่อสภาพการเป็นนักศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1/2560 ให้รีบดำเนินการต่อสภาพ ภายในวันที่ 18 ก.พ. 2561
วันที่ประกาศวันที่ 13-02-2018 เวลา 11-58-27
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าว
ไฟล์เอกสาร
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย