.: ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพในเขตภาคเหนือตอนล่างภายในทศวรรษหน้า:.
อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
<
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php
หัวข้อข่าว ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่องการให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561
วันที่ประกาศวันที่ 02-02-2018 เวลา 15-49-25
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าว
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

เรื่องการให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561

ไฟล์เอกสารไฟล์ที่1 คือ 15-49-25_02-02-2018_29-30-08-201718012018091735.pdf
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย