.: ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพในเขตภาคเหนือตอนล่างภายในทศวรรษหน้า:.
อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
<
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php
หัวข้อข่าว ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง ทุนอุดหนุนการจัดทำวิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วันที่ประกาศวันที่ 22-01-2018 เวลา 10-16-16
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าว
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
เรื่อง ทุนอุดหนุนการจัดทำวิจัย วิทยานิพนธ์
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
.
ไฟล์เอกสารไฟล์ที่1 คือ 10-16-16_22-01-2018_29-30-08-201718012018091802.pdf
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย