.: ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพในเขตภาคเหนือตอนล่างภายในทศวรรษหน้า:.
อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
<
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php
หัวข้อข่าว [ประชาสัมพันธ์] ขอเชิญเข้าอบรมการใช้โปรแกรม Minitab วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิจัย
วันที่ประกาศวันที่ 20-12-2017 เวลา 13-13-39
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าว
[ประชาสัมพันธ์]
ขอเชิญเข้าอบรมการใช้โปรแกรม Minitab วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิจัย

มีเปิดอบรม 3 รุ่น

รุ่นที่ 1 ฝึกอบรมวันที่ 26 มีนาคม 2561
รุ่นที่ 2 ฝึกอบรมวันที่ 27 มีนาคม 2561
รุ่นที่ 3 ฝึกอบรมวันที่ 28 มีนาคม 2561

ณ ห้องประชุมชั้นที่ 2 อาคาร 42
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,000 บาท


หากท่านใดสนใจ


>>คลิกที่นี่<<

.
ไฟล์เอกสารไฟล์ที่1 คือ 13-13-39_20-12-2017_29-30-08-201720122017094649.pdf
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย