.: ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพในเขตภาคเหนือตอนล่างภายในทศวรรษหน้า:.
อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
<
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php
หัวข้อข่าว นักศึกษา ปริญญาโท รุ่น 18 ให้ติดต่อขอรับใบ นว. 3 เพื่อนำไปชำระเงิน
วันที่ประกาศวันที่ 01-12-2017 เวลา 13-47-00
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าว
นักศึกษา ปริญญาโท รุ่น 18

ให้ติดต่อขอรับใบ นว. 3

ที่บัณฑิตวิทยาลัย ได้แล้วครับ


สามารถนำไปชำระเงินที่ กลุ่มงานการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์


หมดเขตชำระเงิน วันที่ 6 ธันวาคม 2560 นี้นะครับ


.

ไฟล์เอกสาร
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย