.: ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพในเขตภาคเหนือตอนล่างภายในทศวรรษหน้า:.
อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
<
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php
หัวข้อข่าว การให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2560 โดยมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี
วันที่ประกาศวันที่ 23-11-2017 เวลา 16-11-57
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าว
การให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2560


หากนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาท่านใดสนใจ

ตั้งแต่วันที่ - วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

----------------------------------------
รายละเอียดเพิ่มเติม

ภายใต้หัวข้อ "ข่าวประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร"

หรือ


หรือ

ติดต่อได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์


-----------------------------------------

.
ไฟล์เอกสารไฟล์ที่1 คือ 16-11-57_23-11-2017_368.pdf
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย