.: ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพในเขตภาคเหนือตอนล่างภายในทศวรรษหน้า:.
อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
<
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php
หัวข้อข่าว การให้เงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา โดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ 2561
วันที่ประกาศวันที่ 23-11-2017 เวลา 13-58-46
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าว
การให้เงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ประจำปีงบประมาณ 2561

โดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ผู้สนใจ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์


ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 31 มกราคม 2561

หรือ

ติดต่อได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

-----------------------------
ไฟล์เอกสารไฟล์ที่1 คือ 13-58-46_23-11-2017_369.pdf
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย