.: ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพในเขตภาคเหนือตอนล่างภายในทศวรรษหน้า:.
อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
<
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php
หัวข้อข่าว ประชาสัมพันธ์ สำหรับนักศึกษา ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่น 3
วันที่ประกาศวันที่ 12-11-2017 เวลา 14-00-29
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าว
ประชาสัมพันธ์
สำหรับนักศึกษา ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่น 3

ห้องใดที่ เกรดออกครบ สามารถมายืนขอจบการศึกษาได้เลย

ที่ บัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 14 ชั้น 8

ตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560ไฟล์เอกสาร
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย