.: ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพในเขตภาคเหนือตอนล่างภายในทศวรรษหน้า:.
อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
<
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php
หัวข้อข่าว ประกาศเลื่อนรับชำระเงินลงทะเบียน ของ ป.เอกรุ่น 4 กับ รุ่น 5 และ ป.โท รุ่น 18
วันที่ประกาศวันที่ 02-11-2017 เวลา 16-35-38
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าว
ประกาศ
เลื่อนรับชำระเงินลงทะเบียน 
ของ 
ป.เอกรุ่น 4 กับ รุ่น 5 และ ป.โท รุ่น 18

เดิม จากวันที่ 28 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2560

เป็น

วันที่ 25 พฤศจิกายน ถึง 4 ธันวาคม 2560ไฟล์เอกสาร
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย