.: ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพในเขตภาคเหนือตอนล่างภายในทศวรรษหน้า:.
อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
<
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php
หัวข้อข่าว กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ประกาศวันที่ 11-10-2017 เวลา 12-58-16
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าว
กำหนดการ
ปฐมนิเทศนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2560

ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2560

-ดาวน์โหลด-


ไฟล์เอกสารไฟล์ที่1 คือ 12-58-16_11-10-2017_986516561564486_984564.pdf
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย