.: ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพในเขตภาคเหนือตอนล่างภายในทศวรรษหน้า:.
อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
<
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php
หัวข้อข่าว แบบฟอร์ม กรอกข้อมูลสถานที่ฝึกสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 3
วันที่ประกาศวันที่ 29-09-2017 เวลา 10-04-39
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าวดาวน์โหลด

.
ไฟล์เอกสารไฟล์ที่1 คือ 10-04-39_29-09-2017_PTTraining3.xlsx
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย