.: ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพในเขตภาคเหนือตอนล่างภายในทศวรรษหน้า:.
อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
<
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php
หัวข้อข่าว ประกาศ ขอเลื่อน วันปฐมนิเทศ และ วันเปิดภาคเรียน ของนักศึกษาใหม่ เป็นวันที่ 14 ตุลาคม 2560
วันที่ประกาศวันที่ 27-09-2017 เวลา 11-23-06
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าว

แจ้งประกาศ ขอเลื่อน วันปฐมนิเทศ และ วันเปิดภาคเรียน

ของนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2560

-------------------------

- ป.เอก สาขาวิชาบริหารการศึกษา รุ่นที่ 6
- ป.โท สาขาวิชาบริหารการศึกษา รุ่นที่ 19
- ป.โท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน รุ่นที่ 19
- ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 4

-------------------------

เป็นวันที่ 14 ตุลาคม 2560

ไฟล์เอกสาร
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย