.: ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพในเขตภาคเหนือตอนล่างภายในทศวรรษหน้า:.
อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
<
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php
หัวข้อข่าว เปิดระบบรายงานตัวนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 29 กันยายน 2560 ถึง 5 ตุลาคม 2560
วันที่ประกาศวันที่ 27-09-2017 เวลา 11-21-28
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าว
เปิดระบบวันที่ 29 กันยายน 2560 ถึง 5 ตุลาคม 2560

- ป.เอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 6
- ป.โท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 19
- ป.โท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน รุ่นที่ 19 (เพิ่มเติม)


-------------------------------
เข้าระบบรับรายงานตัว


-------------------------------

.
ไฟล์เอกสาร
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย