.: ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพในเขตภาคเหนือตอนล่างภายในทศวรรษหน้า:.
อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
<
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php
หัวข้อข่าว ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) สำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 4 ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559
วันที่ประกาศวันที่ 26-09-2017 เวลา 11-11-08
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าว
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
เรื่อง
การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)

สำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
รุ่นที่ 4 ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559

.
ไฟล์เอกสารไฟล์ที่1 คือ 11-11-08_26-09-2017_Qualifying_Exm4.pdf
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย