.: ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพในเขตภาคเหนือตอนล่างภายในทศวรรษหน้า:.
อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
<
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php
หัวข้อข่าว ประกาศ ในการสอบวันที่ 16 กันยายน 2560 ที่จะถึง ของระดับบัณฑิตศึกษา ป.โท สาขา บริหารการศึกษา จะมีการทำ ทำแบบทดสอบโดยใช้ Web App Quizizz
วันที่ประกาศวันที่ 15-09-2017 เวลา 10-00-19
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าว

สำหรับในการสอบวันที่ 16 กันยายน 2560 ที่จะถึง

ของระดับบัณฑิตศึกษา


ป.โท สาขา บริหารการศึกษา


ในช่วงเช้าก่อนทำข้อสอบ

จะมีการทำ ทำแบบทดสอบ โดยใช้ Web App


Quizizz


ให้ผู้เข้าสอบ นำเครื่องมือสื่อสาร ที่ต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตได้ เข้าห้องสอบได้ เป็นกรณีพิเศษ นะครับ

ขอให้โชคดีครับ
.

ไฟล์เอกสาร
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย