.: ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพในเขตภาคเหนือตอนล่างภายในทศวรรษหน้า:.
อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
<
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php
หัวข้อข่าว แบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษา และ การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
วันที่ประกาศวันที่ 26-08-2017 เวลา 13-54-34
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าว
แบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษา
และ
การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตหลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

-------------------------------------------------------------
ให้นักศึกษา ดาวน์โหลด แบบฟอร์มทั้งหมด แล้วทำการ
กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ด้วยตัวบรรจง และ แนบหลักฐาน ให้ครบถ้วน

**ยกเลิกการใช้ บศ. 27 
เปลี่ยนเป็นการเข้าระบบของทางทะเบียนฯ เพื่อขอแบบคำร้องของสำเร็จการศึกษา นว. 18
อัพเดท 15 พฤศจิกายน 2562**

**เพิ่มลิงค์แบบฟอร์มการชำระเงิน ขึ้นทะเบียนใบประกอบป.บัณฑิต ของคุรุสภา 19 สิงหาคม 2561**

และส่งแบบฟอร์มทั้งหมดที่ **บัณฑิตวิทยาลัย เท่านั้น!!**

----------------------------------------------------------------
แบบฟอร์มและข้อมูลต่างๆ


----------------------------------------------------------------

ไฟล์เอกสาร
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย