.: ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพในเขตภาคเหนือตอนล่างภายในทศวรรษหน้า:.
อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
<
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php
หัวข้อข่าว ประชาสัมพันธ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์
วันที่ประกาศวันที่ 07-08-2017 เวลา 17-09-36
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าว
ประชาสัมพันธ์
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบการเขียน
วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์

จัดขึ้นวันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2560 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

------------------------------------------------
------------------------------------------------

รายละเอียดเพิ่มเติม
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
โทรศัพท์ : 0 56 21 9100-29 ต่อ 1210 - 1213 หรือ 0 56 88 2288
มือถือ : 09 7924 5912


.
ไฟล์เอกสารไฟล์ที่1 คือ 17-09-36_07-08-2017_08072017162714.pdf
ไฟล์ที่2 คือ 17-09-36_07-08-2017_Connect.jpg
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย