.: ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพในเขตภาคเหนือตอนล่างภายในทศวรรษหน้า:.
อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
<
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php
หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
วันที่ประกาศวันที่ 27-07-2017 เวลา 14-54-38
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าว
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ไฟล์เอกสารไฟล์ที่1 คือ 14-54-38_27-07-2017_07272017142634.pdf
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย