.: ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพในเขตภาคเหนือตอนล่างภายในทศวรรษหน้า:.
อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
<
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php
หัวข้อข่าว เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ป.โท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
วันที่ประกาศวันที่ 25-07-2017 เวลา 16-21-15
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าว

เลื่อน!! การประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ป.โท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

เนื่องจาก รักษาการคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ติดภารกิจไปราชการ
จึงขอเลื่อนการประกาศผลสอบไปเป็นวันที่

27 กรกฏาคม 2560

ขออภัยในความไม่สะดวก

.

ไฟล์เอกสาร
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย