.: ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพในเขตภาคเหนือตอนล่างภายในทศวรรษหน้า:.
อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
<
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php
หัวข้อข่าว ผังที่นั่งสอบ คัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ระดับ ปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
วันที่ประกาศวันที่ 12-07-2017 เวลา 13-02-31
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าว
สถานที่จัดสอบ

ระดับปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ปีการศึกษา 2560

อาคาร 14 ชั้น 5 ห้อง 14502

จำนวนผู้เข้าสอบ 47 คน


.
ไฟล์เอกสารไฟล์ที่1 คือ 13-02-31_12-07-2017_14502.jpg
ไฟล์ที่2 คือ 13-02-31_12-07-2017_Map.jpg
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย