.: ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพในเขตภาคเหนือตอนล่างภายในทศวรรษหน้า:.
อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
<
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php
หัวข้อข่าว ประกาศ ในวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2560 ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ขอทำการดับไฟฟ้า อาคาร 14 เนื่องจากจะทำการเปลี่ยนตู้เมนระบบควบคุมไฟฟ้า
วันที่ประกาศวันที่ 23-06-2017 เวลา 16-49-37
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าว
ประกาศ
ในวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2560
ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ขอทำการดับไฟฟ้า อาคาร 14
เนื่องจากจะทำการเปลี่ยนตู้เมนระบบควบคุมไฟฟ้า

สำหรับอาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ที่มีการเรียนการสอนในวันเวลาดังกล่าว
ให้แย้ายไปเรียนที่ อาคาร 1 และ อาคาร 7 ตามที่จัดไว้ให้

**ขออภัยในความไม่สะดวก**

.
ไฟล์เอกสารไฟล์ที่1 คือ 16-49-37_23-06-2017_Cutelectric.pdf
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย