.: ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพในเขตภาคเหนือตอนล่างภายในทศวรรษหน้า:.
อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
<
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php
หัวข้อข่าว แบบฟอร์ม ตารางชื่อและคุณวุฒิอาจารย์ผู้สอนรายวิชาชีพครู
วันที่ประกาศวันที่ 19-06-2017 เวลา 11-11-46
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าว
แบบฟอร์ม ตารางชื่อและคุณวุฒิอาจารย์ผู้สอนรายวิชาชีพครู


ไฟล์ตัวอย่าง กับ ไฟล์ต้นฉบับ อยู่ที่ลิงค์ด้านล่างไฟล์ตัวอย่าง | ไฟล์ต้นฉบับ
.
ไฟล์เอกสารไฟล์ที่1 คือ 11-11-46_19-06-2017_11_121.pdf
ไฟล์ที่2 คือ 11-11-46_19-06-2017_11_122.docx
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย