.: ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพในเขตภาคเหนือตอนล่างภายในทศวรรษหน้า:.
อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
<
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php
หัวข้อข่าว ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่องการรายงานตัวเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (เรียกตัวสำรอง)
วันที่ประกาศวันที่ 16-06-2017 เวลา 11-57-14
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าว
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
เรื่องการรายงานตัวเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีพครู ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560

(เรียกตัวสำรอง)


รายละเอียดอยู่ในไฟล์แนบ
...
..
.
ไฟล์เอกสารไฟล์ที่1 คือ 11-57-14_16-06-2017_06162017114501.pdf
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย