.: ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพในเขตภาคเหนือตอนล่างภายในทศวรรษหน้า:.
อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
<
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php
หัวข้อข่าว [ประกาศเกี่ยวกับระบบรายงานตัว ป.บัณฑิตวิชาครู]
วันที่ประกาศวันที่ 06-06-2017 เวลา 15-51-40
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าว
[ประกาศเกี่ยวกับระบบรายงานตัว ป.บัณฑิตวิชาครู]

ขณะนี้ระบบรายงานตัวอยู่ในระหว่างการแก้ไขและทดสอบ

ซึ่งจะเปิดให้ทำการรายงานตัวได้

"ในวันที่ 9 มิถุนายน 2560"

หรือ

ถ้ามีความคืบหน้าอย่างไร จะประกาศให้ทราบ ทางเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย


ไฟล์เอกสาร
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย