.: ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพในเขตภาคเหนือตอนล่างภายในทศวรรษหน้า:.
อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
<
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php
หัวข้อข่าว ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่องเกณฑ์การสอบความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2559
วันที่ประกาศวันที่ 01-06-2017 เวลา 11-02-09
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าว
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
เรื่องเกณฑ์การสอบความรู้ภาษาอังกฤษ
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2559


รายละเอียดตามไฟล์แนบด้านล่าง
...
..
.
ไฟล์เอกสารไฟล์ที่1 คือ 11-02-09_01-06-2017_NOTICTOELF.pdf
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย