.: ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพในเขตภาคเหนือตอนล่างภายในทศวรรษหน้า:.
อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
<
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php
หัวข้อข่าว คำสั่งบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งกรรมการกำกับการสอบปลายภาค นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559
วันที่ประกาศวันที่ 25-05-2017 เวลา 13-25-05
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าว
คำสั่งบัณฑิตวิทยาลัย
เรื่อง
แต่งตั้งกรรมการกำกับการสอบปลายภาค นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559


รายละเอียดตามไฟล์แนบด้านล่าง
.
.
.
ไฟล์เอกสารไฟล์ที่1 คือ 13-25-05_25-05-2017_Committee_for_Exam.pdf
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย