.: ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพในเขตภาคเหนือตอนล่างภายในทศวรรษหน้า:.
อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
<
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php
หัวข้อข่าว [หนังสือ]ขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดไปศึกษาดูงาน ของ สาขาวิชาบริหารการศึกษา รุ่น 18 ห้อง 1 และ ห้อง 2
วันที่ประกาศวันที่ 25-05-2017 เวลา 13-01-34
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าว
หนังสือขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดไปศึกษาดูงาน

ของ

สาขาวิชาบริหารการศึกษา รุ่น 18 ห้อง 1 และ ห้อง 2


**ตัวเอกสารเป็นแบบรวม ให้ดูหน้า แล้วเลือกพิมพ์ออกมา
.
.
.
ไฟล์เอกสารไฟล์ที่1 คือ 16-46-14_25-05-2017_Master_Room1.pdf
ไฟล์ที่2 คือ 16-46-14_25-05-2017_Master_Room2.pdf
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย