.: ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพในเขตภาคเหนือตอนล่างภายในทศวรรษหน้า:.
อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
<
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php
หัวข้อข่าว [ประกาศ] เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560
วันที่ประกาศวันที่ 07-04-2017 เวลา 15-56-55
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าว
เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560
เปิดรับสมัครนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560

หลักสูตรที่เปิด

ประกาศนียบัตรบัณฑิต
-หลักสูตรประกาศนียบัตรสาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 4

ปริญญาโท
-สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 19
-สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน รุ่นที่ 19

ปริญญาเอก
-สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 6

เริ่มเปิดรับสมัครวันที่ 22 เมษายน 2560 เป็นต้นไป

--เพิ่มเติม--

ประกาศรับสมัคร ป.โท-เอก 1-2560

ประกาศรับสมัคร ป.บัณฑิต 1-2560


...
ไฟล์เอกสารไฟล์ที่1 คือ 10-20-02_12-04-2017_Graduate20174f415.pdf
ไฟล์ที่2 คือ 20-41-31_08-04-2017_Teacher2017.pdf
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย