.: ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพในเขตภาคเหนือตอนล่างภายในทศวรรษหน้า:.
อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
<
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php
หัวข้อข่าว ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560
วันที่ประกาศวันที่ 28-03-2017 เวลา 16-16-30
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าว
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา
ประจำปีงบประมาณ 2560


รายละเอียดตามไฟล์แนบ
ไฟล์เอกสารไฟล์ที่1 คือ 16-16-30_28-03-2017_27032017164752.pdf
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย