.: ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพในเขตภาคเหนือตอนล่างภายในทศวรรษหน้า:.
อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
<
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php
หัวข้อข่าว ประกาศ แจ้งรับทุน ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับทุนอุดหนุนการจัดทำวิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑
วันที่ประกาศวันที่ 07-03-2017 เวลา 16-14-18
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าว
ประกาศ
แจ้งรับทุน
ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับทุนอุดหนุนการจัดทำวิทยานิพนธ์
สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1

ผู้ที่มีรายชื่อ ทั้งหมดตามที่ได้ประกาศไปก่อนหน้า

ให้เริ่มรับทุนได้ตั้งแต่ วันที่ 8 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป


การติดต่อขอรับทุน

ให้ติดต่อที่ แผนกการเงิน อาคาร 14 ชั้น 1
ผู้ติดต่อ ให้แสดงบัตรประชาชน และ บัตรนักศึกษา ของตนเอง
เพื่อติดต่อขอรับทุนอุดหนุนการจัดทำวิทยานิพนธ์

*เช็คมีอายุ 6 เดือนจากวันที่รับ


ไฟล์แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธ์ได้รับทุนอุดหนุนการจัดทำวิทยานิพนธ์
ไฟล์เอกสาร
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย