.: ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพในเขตภาคเหนือตอนล่างภายในทศวรรษหน้า:.
อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
<
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php
หัวข้อข่าว ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนอุดหนุนการจัดทำวิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑
วันที่ประกาศวันที่ 10-02-2017 เวลา 10-14-46
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าว
 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนอุดหนุนการจัดทำวิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑

รายละเอียดตามไฟล์แนบด้านล่าง
ไฟล์เอกสารไฟล์ที่1 คือ 10-14-46_10-02-2017_name.pdf
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย