.: ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพในเขตภาคเหนือตอนล่างภายในทศวรรษหน้า:.
อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
<
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php
หัวข้อข่าว คำสั่งบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมาลความรู้ (Comprehensive Examination) หลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
วันที่ประกาศวันที่ 03-02-2017 เวลา 16-09-58
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าว
คำสั่งบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมาลความรู้ (Comprehensive Examination)
หลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา


รายละเอียดตามไฟล์แนบด้านล่าง
ไฟล์เอกสารไฟล์ที่1 คือ 16-09-58_03-02-2017_03022017144632.pdf
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย