.: ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพในเขตภาคเหนือตอนล่างภายในทศวรรษหน้า:.
อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
<
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php
หัวข้อข่าว ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน และผู้อำนวยการสำนัก เรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
วันที่ประกาศวันที่ 03-02-2017 เวลา 14-59-52
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าว
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน และผู้อำนวยการสำนัก

เรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
และผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนรายละเอียดตามไฟล์แนบด้านล่าง
ไฟล์เอกสารไฟล์ที่1 คือ 14-59-52_03-02-2017_4phese.pdf
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย