.: ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพในเขตภาคเหนือตอนล่างภายในทศวรรษหน้า:.
อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
<
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php
หัวข้อข่าว ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ คณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะบดีคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง การสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ คณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะบดีคณะวิทยาการจัดการ
วันที่ประกาศวันที่ 03-02-2017 เวลา 10-52-25
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าว
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ 
คณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะบดีคณะวิทยาการจัดการ

เรื่อง การสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ คณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
และคณะบดีคณะวิทยาการจัดการ


รายละเอียดตามไฟล์แนบด้านล่าง
ไฟล์เอกสารไฟล์ที่1 คือ 14-57-20_03-02-2017_3phese.pdf
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย