.: ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพในเขตภาคเหนือตอนล่างภายในทศวรรษหน้า:.
อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
<
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php
หัวข้อข่าว ประชาสัมพันธ์ การขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ
วันที่ประกาศวันที่ 03-02-2017 เวลา 10-45-11
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ การขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ

รายละเอียดตามไฟล์แนบด้านล่าง
ไฟล์เอกสารไฟล์ที่1 คือ 10-45-11_03-02-2017_1.pdf
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย