.: ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพในเขตภาคเหนือตอนล่างภายในทศวรรษหน้า:.
อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
<
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php
หัวข้อข่าว ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง การเทียบโอนรายวิชาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
วันที่ประกาศวันที่ 04-12-2016 เวลา 11-32-10
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าว
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
เรื่อง การเทียบโอนรายวิชาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตรายละเอียดตามไฟล์แนบ
ไฟล์เอกสารไฟล์ที่1 คือ 11-32-10_04-12-2016_04122016105703.pdf
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย