.: ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพในเขตภาคเหนือตอนล่างภายในทศวรรษหน้า:.
อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
<
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php
หัวข้อข่าว ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง ทุนอุดหนุนการจัดทำวิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
วันที่ประกาศวันที่ 04-12-2016 เวลา 11-27-57
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าว
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
เรื่อง ทุนอุดหนุนการจัดทำวิทยานิพนธ์
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐รายละเอียดตามไฟล์แนบ
ไฟล์เอกสารไฟล์ที่1 คือ 09-39-23_21-02-2017_HHK47AHTTRYT54_78896.pdf
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย