.: ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพในเขตภาคเหนือตอนล่างภายในทศวรรษหน้า:.
อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
<
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php
หัวข้อข่าว ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง แนวปฏิบัติในการฝึกซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร สำหรับบุลลากร และ บัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘
วันที่ประกาศวันที่ 01-12-2016 เวลา 14-40-50
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าว
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
เรื่อง แนวปฏิบัติในการฝึกซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร สำหรับบุลลากร และ บัณฑิต 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘

ข้อปฏิบัติ ต่างๆ อยู่ในเอกสารแนบด้านล่าง----------------------
ไฟล์เอกสารไฟล์ที่1 คือ 14-40-50_01-12-2016_Personal.pdf
ไฟล์ที่2 คือ 14-40-50_01-12-2016_Graduate_study.pdf
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย