.: ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพในเขตภาคเหนือตอนล่างภายในทศวรรษหน้า:.
อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
<
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php
หัวข้อข่าว ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง กำหนดการฝึกซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘
วันที่ประกาศวันที่ 15-11-2016 เวลา 15-58-00
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าว
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
เรื่อง กำหนดการฝึกซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘

รายละเอียดตามไฟล์แนบด้านล่าง
ไฟล์เอกสารไฟล์ที่1 คือ 15-58-00_15-11-2016_534345616126169df1j8xcrfdt.pdf
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย