.: ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพในเขตภาคเหนือตอนล่างภายในทศวรรษหน้า:.
อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
<
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php
หัวข้อข่าว ประกาศเรือง กำหนดกิจกรรมวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙(ฉบับที่๒)
วันที่ประกาศวันที่ 07-11-2016 เวลา 17-45-33
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าว
ประกาศเรือง กำหนดกิจกรรมวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ฉบับที่๒)


รายละเอียดตามไฟล์แนบ
ไฟล์เอกสารไฟล์ที่1 คือ 17-45-33_07-11-2016_07112016171628_2-2.pdf
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย