.: ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพในเขตภาคเหนือตอนล่างภายในทศวรรษหน้า:.
อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
<
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php
หัวข้อข่าว ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่บุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และร่วมขบวนแปรอักษร ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
วันที่ประกาศวันที่ 03-11-2016 เวลา 09-18-44
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าว
ขอเชิญผู้บริหาร

คณาจารย์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่บุคลากรทุกท่าน 

เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และร่วมขบวนแปรอักษร
ถวายความอาลัย

แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
มหาตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

ในวันศุกร์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๖.๓๐ น. - ๑๓.๐๐ น. ณ. สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รายละเอียดอยู่ในไฟล์แนบด้านล่าง
ไฟล์เอกสารไฟล์ที่1 คือ 09-19-15_03-11-2016_new1.pdf
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย