.: ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพในเขตภาคเหนือตอนล่างภายในทศวรรษหน้า:.
อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
<
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php
หัวข้อข่าว รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่เสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2558-2559 วันที่ 28 ตุลาคม 2559
วันที่ประกาศวันที่ 28-10-2016 เวลา 17-09-29
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าว
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่เสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ปีการศึกษา 2558 ถึง 2559
วันที่ 28 ตุลาคม 2559

ติดต่อรับทรานสคริป
ระหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 ถึง 3 พฤษภาคม 2560

รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ไฟล์แนบด้านล่าง
ไฟล์เอกสารไฟล์ที่1 คือ 17-09-29_28-10-2016_28102559.pdf
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย