.: ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพในเขตภาคเหนือตอนล่างภายในทศวรรษหน้า:.
อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
<
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php
หัวข้อข่าว ประชาสัมพันธ์เรื่อง ขอให้แต่งกายไว้ทุกข์ด้วยความสุภาพเรียบร้อยและเหมาะสม
วันที่ประกาศวันที่ 20-10-2016 เวลา 10-33-54
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง ขอให้แต่งกายไว้ทุกข์ด้วยความสุภาพเรียบร้อยและเหมาะสม

รายละเอียดตามไฟล์แนบ
ไฟล์เอกสารไฟล์ที่1 คือ 10-33-54_20-10-2016_14803099_1366571000050314_14559509KK90_o.pdf
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย